દરેક ઋતુમાં બદલાય છે ભગવાન વિષ્ણુની પ્રતિમાનો રંગ, વાઘના ડર પર ભારે છે શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા

વાઘના ડર સામે ભગવાન વિષ્ણુની શેષશૈયા પ્રતિ શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા ઘણી વધારે છે. એ જ કારણ છે કે બાંધવગઢમાં વાઘ જોવા આવતા પર્યટક પહાડ ઉપર ક્ષીર સાગરમાં આવેલ ભગવાન વિષ્ણુની શેષ શૈયાના દર્શન કર્યા વિના પાછા નથી જતા. શ્રદ્ધાળુઓ શ્રાવણ મહિનામાં પણ અહિયાં આવે છે. બાંધવગઢના કિલ્લાથી પહેલા આવેલ આ પ્રતિમા એટલા માટે અનોખી છે કારણકે એ હજારો વર્ષો જૂની છે. બાંધવગઢના પહાડના અલગ હિસ્સોમાં ભગવાનના ૧૨ અવતારોની છવિ પથ્થર પર કોતરવામાં આવી હતી, પરંતુ ભગવાનની આ શેષ શૈયા પર્યટકોને વિશેષ આકર્ષે છે. અહિયાં કચ્છપ સ્વરૂપ અને શેષ શૈયા પર આરામની મુદ્રામાં પણ ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન થાય છે.બાંધવગઢનું નામ અહિયાં રહેલ એક પહાડના નામ પર જ રાખવામાં આવ્યું છે. આ પહાડ પર જ કિલ્લો છે, જેનું નિર્માણ લગભગ બે હજાર વર્ષો પહેલા કરવામાં આવ્યું હતું. રીવા રિયાસતના મહારાજ વ્યાધ્રદેવએ એનું નિર્મય કરાવ્યું હતું. આ પહાડ પર કિલ્લાના રસ્તામાં સ્થિત ભગવાન વિષ્ણુની શેષ શૈયા છે.


સાત કુંડ, જે ક્યારેય નથી સુકાતા

શેષ શૈયા પર વિરાજમાન ભગવાન વિષ્ણુના ચરણોથી ચરણગંગા નદીનો ઉદ્ગમ પણ થાય છે. ચરણગંગા નદી બાંધવગઢના એક મોટા ભાગમાં જંગલના જાનવરોની તરસ છીપાવે છે. અહિયાં સાત એવા કુંડ છે જે હજી સુધી સુકાયા નથી. દરેક મોસમમાં એમાં છલોછલ પાણી ભરેલું રહે છે.


આ કારણે બદલાય છે રંગ

પુષ્પેન્દ્ર નાથ દ્વિવેદી જણાવે છે કે આવી પ્રતિમા મધ્યપ્રદેશમાં બીજી નથી અને એ મોસમની સાથે જ રંગ બદલે છે. શેષ શૈયા પર વિરાજમાન ભગવાન વિષ્ણુની પ્રતિમા વરસાદમાં હરિયાળીમાં ડૂબેલી જોવા મળે છે તો ઠંડીમાં આ પ્રતિમા આકાશ જેવો રંગ લે છે. જયારે ગરમીમાં આ પ્રતિમા લાલીમાં ધારણ કરી લે છે. વાત એવી છે કે એવું પ્રકૃતિના પ્રભાવથી થાય છે. વરસાદમાં લીલને લીધે પ્રતિમા લીલા રંગમાં પરિવર્તિત થઇ જાય જયારે લાલ પથ્થર પર નિર્મિત હોવાને લીધે ગરમીમાં એ લાલિમા યુક્ત જોવા ઠંડીમાં પડતા ફૂલોની અસર પ્રતિમા પર જોવા મળે છે.

આમનું કહેવું છે

અહિયાં આવતા પર્યટક શેષ શૈયાના દર્શન કરવા જરૂર ઈચ્છે છે. સફારીના અંતમાં પર્યટક અહિયાં પહોંચે છે અને દર્શક કરે છે.