પુત્ર હોય તો આવો… પિતાની આંખો પર કાળી પટ્ટી બાંધીને લઈ ગયો અને પછી… જ્યારે ખોલી ત્યારે…

દરેક મિડલ ક્લાસના ફેમિલીના છોકરાને બુલેટ લાવવાનું એક સપનું હોય છે આજે અમે તમારા માટે 2018 નો એક જેવો જ કિસ્સો લઈને આવ્યા છે જે બે દીકરા ભેગા થઈને તેમના પિતા અને બુલેટ ગાડી ગિફ્ટ કરી હતીતેમને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે તેમના દીકરા પિતાની ઓફિસ પર ગયા અને બહાર લાવીને આ સરપ્રાઈઝ આપી હતી.આ બે દીકરા પિતાની આંખો પર પાટો બાંધી દીધો હતો ત્યારબાદ ગાડી જોડે લઈ ગયા અને પાટો ખોલતા તેમની આંખોમાં ખુશીના આંસુ જોવા મળ્યા હતા.આ બાઈક જોઈને તે ખૂબ ભાવુક થઇ ગયા હતા તેમને ખૂબ ઈચ્છા હતી આ બાઈક લેવા માટે પણ ઘરની મધ્યમ વર્ગીય પરિસ્થિતિ હોવાના કારણે તે તેમની ઈચ્છા પૂરી કરી શક્યા ન હતા પરંતુ તેમના દીકરાએ તેમનું સપનું પૂરું કરી આપ્યું હતું.આજે પણ આ બાઈક ના ચાહકો જોવા મળે છે અને ઘણા લોકોનું સપનું છે આ બાઈક ખરીદવાનું આ બાઈક એક સુંદર રીતે ડિઝાઇન કરેલ છે અને આ કંપની 1901 આજ સુધી ભારતના બજારમાં પોતાનું આગવું સ્થાન ધરાવે છે